Odpady problemowe


Odpady problemowe, to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, właściwości, skład chemiczny nie mogą trafiać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Są to m.in.:

– farby, lakiery, kleje oraz opakowania po nich,

– rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich,

– odczynniki fotograficzne i chemiczne oraz opakowania po nich,

– oleje jadalne, silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne w opakowaniach,

– zaolejone szmaty i ścierki,

– pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. oraz opakowania po nich,

– niepotrzebny sprzęt sportowy,

Odpady problemowe są odbierane w ramach zbiórki na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową.

Terminy zbiórek w 2017 r.:

  • 8 września (piątek)  w godzinach 800-1600,
  • 9 września (sobota)  w godzinach 800-1200,
  • 8 grudnia (piątek) w godzinach 800-1600,
  • 9 grudnia (sobota)  w godzinach 800-1200.